Báo cáo trình hội nghị Thường trực quý I/2020

Thứ Hai, 30/03/2020, 12:00

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày          tháng 3 năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Trình Hội nghị Thường trực

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Quý I/2020

 

 

Đặc điểm tình hình: Quý I/2020 có nhiều yếu tố bất lợi tác động tiêu cực đến lĩnh vực vận tải bằng xe ô tô như: Đại dịch Covid 19 bùng phát ở Vũ Hán, Hồ bắc, Trung Quốc đã lây lan sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có nước ta gây thiệt hại vô cùng to lớn tới nền kinh tế của đất nước, trong đó có lĩnh vực vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực; các khó khăn cũ vẫn tồn tại cùng với các khó khăn mới ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải và các bến xe, do lượng khách hàng hóa giảm mạnh nên doanh thu sụt giảm chỉ đạt từ 40 - 60% so với cùng kỳ năm trước.

1.Kết quả hoạt động Quý I/2020:

Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Thường trực, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nội dung công tác đề ra, cụ thể:

1.1. Tham gia xây dựng các văn bản QPPL:

- Đề xuất và kiến nghị với các cơ quan chức năng về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật GTĐB năm 2008;

- Triển khai Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ tới tất cả các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc thực hiện;

- Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế TT 63, TT 60 và TT 92);

- Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng

mắc về cơ chế, chính sách cho các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trong toàn quốc;

- Hiệp hội đã chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 63 và Thông tư 60 của Bộ trưởng Bộ GTVT; chủ động phối hợp với VTV, VOV, Truyền hình Thông tấn xã, nhiều cơ quan báo chí phổ biến, tuyên truyền về Nghị định; đặc biệt là phối hợp với Đài Truyền hình Quốc hội và Tổng cục ĐBVN chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công buổi Tọa đàm về triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

- Tham gia, góp ý vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư só 45/2015/BCA về thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

- Có văn bản số 15/CV-HHVT ngày 19/2/2020 về việc kiến nghị một số giải pháp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đối với ngành vận tải ô tô.

- Văn bản số 05/CV- HHVT ngày 7/2/2020 gửi Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải khi vận tải hàng hóa qua biên giới Việt Trung.

 

1.2. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành:

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc về việc “Quản lý người, phương tiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19;

- Hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập tổ chức lại theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 03/2013/TT-BNV, ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ;

- Trả lời kiến nghị của một số Hợp tác xã vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của một số Hiệp hội cơ sở trực thuộc nhân dịp Tổng kết hoạt động năm 2019 và Đại hội nhiệm kỳ;

- Văn bản phúc đáp Công văn số 595/BTC-QLBH của Bộ Tài chính về việc “Góp ý kiến dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của Chủ xe cơ giới”;

- Văn bản số 17/HHVT ngày 26/2/2020 gửi các doanh nghiệp viễn thông, điện lực, công ty cung cấp nước sạch, các doanh nghiệp đăng kiểm đề nghị các doanh nghiệp đồng hành chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp vận tải.

- Cử người tham gia Tổ Biên tập xây dựng dự thảo các quy định về vận tải đường bộ và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo các quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong Luật GTĐB (sửa đổi)...vv.

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý II/2020:

Đặc điểm tình hình: Quý II/2020 nền kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 gây ra, trong đó có lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và các bến xe tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lượng khách tiếp tục sụt giảm, khách không vào bến; các doanh nghiệp vận tải hàng hóa cũng gặp khó khăn do nguồn hàng giảm mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp vận chuyển hàng xuất khẩu qua biên giới...vv.

- Tuy nhiên, cũng có thuận lợi là giá liên nhiệu giảm mạnh, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí vận tải.

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020:

- Chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào việc sửa đổi luật GTĐB, đề nghị các Hiệp hội cơ sở, các hội viên tổng hợp các ý kiến đề xuất gửi về Hiệp hội trong tháng 4/2020 để đề xuất đến cơ quan soạn thảo.

- Thường trực, Ban Thường vụ Hiệp hội tiếp tục chủ động tham gia, góp ý vào các văn bản QPPL có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Thông tư dự thảo thay thế Thông tư 63 và Thông tư 60 của Bộ GTVT; tham gia Tổ Biên tập xây dựng dự thảo các quy định về vận tải đường bộ và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo các quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong Luật GTĐB (sửa đổi)...vv;

- Tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe bus và xe taxi.

- Tiếp tục đề xuất, kiến nghị và tiếp tục giải trình với các cơ quan chức năng có liên quan có giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải bị thiệt hại do đại dịch Covid 19 gây ra;

- Hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập tổ chức lại theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 03/2013/TT-BNV, ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ.

- Vận động, kêu gọi các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội, Hội viên trực thuộc và các Nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để nâng cấp Trường THCS Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh số 72 về việc thành lập Sở Vận tải thuộc Bộ Giao thông - Công chính;

- Tổ chức buổi Tọa đàm về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật GTĐB năm 2008;

- Chuẩn bị tốt để tổ chức các Hội nghị của Thường trực và Ban Thường vụ Hiệp hội trong 6 tháng đầu năm 2020: Hội nghị Thường trực Quý I, II/2020; Hội nghị Ban Thường vụ Hiệp hội vào cuối Quý II/2020 tại thành phố Lào Cai;

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động chung của Hiệp hội đối với các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc.

2.2. Đề xuất kiến nghị (nếu có):

 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020, đề nghị các Quý vị đại biểu tham gia, góp ý vào dự thảo báo cáo./.

 

 

 

 

 

 

 facebook
Xem theo ngày: