Số 082/HHVT-TV V/v Đính chính văn bản số 080/HHVT-TV

Thứ Sáu, 17/10/2014, 10:12

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số: 082/HHVT-TV

V/v Đính chính văn bản

số 080/HHVT-TV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày  17  tháng 10 năm 2014

 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Do bức xúc với vấn nạn xe quá tải gây mất trật tự an ninh, mất an toàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng đường bộ, khi nhận được văn bản số 12188/BGTVT-VT ngày 29-9-2914 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng xử lý vi phạm của Công ty TNHH vận tải Trung Thành- Hải Phòng. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam  đã có văn bản số 080/HHVT-TV ngày 09-10-2014 về việc xử lý xe quá tải (gọi tắt là Vb 080/HHVT-TV).

Tuy nhiên, do chưa tìm hiểu đầy đủ thực tế và dư luận nên văn bản số 080/HHVT-TV có những điểm chưa chính xác.

Sau khi làm việc với Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Hải Phòng. Vì nhiều lý do khác nhau, các đơn vị không cung cấp đầy đủ các chứng cứ cụ thể.

Nay Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin sửa đổi văn bản 080/HHVT-TV như sau:

1.      Bỏ đoạn “Sau khi tìm hiểu thực tế, … cho cộng đồng doanh nghiệp vận tải Hải Phòng”.

2.      Bỏ đoạn “1. Chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án … và có biện pháp xử lý”

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin nhận lỗi trước Thủ tướng Chính phủ về những kiến nghị chưa đầy đủ căn cứ và chưa chính xác; thành thật xin lỗi các cơ quan chức năng, trong đó có Công an Hải Phòng và Công ty TNHH Vận tải Trung Thành về sự việc này gây tổn hại tới uy tín của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tin tưởng vẫn sẽ được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự hợp tác của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân, Sở, ban ngành và các doanh nghiệp vận tải Hải Phòng trong cuộc đấu tranh chống vấn nạn xe chở quá tải gây mất An toàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng đường bộ; đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ.

Xin chân thành xin lỗi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

 

 

Nơi nhận:

-    Như trên,

-    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,

-    Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,

-    Bộ Công An,

-    Bộ Giao thông vận tải,

-    Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

-    Công an Thành phố Hải Phòng,

-    Sở Giao thông vận tải Thành phố Hải Phòng,

-    Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng,

-    Công ty TNHH Vận tải Trung thành,

-    Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: