Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

Thứ Ba, 09/01/2018, 10:19

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, ngày 19/4/2017 Bộ GTVT đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô). Bộ GTVT đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước đồng thời tổng kết đánh giá nội dung thí điểm ứng dụng công nghệ trong kết nối trong hoạt động vận tải thời gian qua. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện nội dung Nghị định. Trân trọng cảm ơn!

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, ngày 19/4/2017 Bộ GTVT đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

Bộ GTVT đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước đồng thời tổng kết đánh giá nội dung thí điểm ứng dụng công nghệ trong kết nối trong hoạt động vận tải thời gian qua. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện nội dung Nghị định.

Trân trọng cảm ơn!

http://mt.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=1035facebook
Xem theo ngày: