Tham gia ý kiến dự thảo nghị định thay thế nghị định 86/NĐ- CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thứ Năm, 03/01/2019, 10:28

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

        Số:   35 /HHVT- TV

V/v: Tham gia ý kiến dự thảo nghị định thay thế nghị định 86/NĐ- CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

          

 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

       

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải.

    

Căn cứ Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (bản dự thảo ngày 16/12//2018) và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Đình Thọ trong cuộc họp ngày 21/12/2018 tại Bộ Giao thông Vận tải.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến đề nghị ban soạn thảo bổ sung và sửa đổi vào bản dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành như sau:

1.Tại điều 4: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô  theo tuyến cố định:

Đề nghị bổ sung 1 khoản quy định về việc mở tuyến vận tải mới theo hướng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được chủ động khảo sát, nghiên cứu thị trường, lập phương án, đề xuất Sở GTVT (hoặc 2 Sở GTVT đối với tuyến liên tỉnh) xem xét chấp thuận.

2.Tại điều 5: Kinh doanh vận tải khách bằng xe bus.

Đề nghị bổ sung 1 khoản với nội dung: Nhà nước khuyến khích phát triển vận tải hành khách bằng xe bus; khi chuyển các tuyến vận tải khách cố định thành tuyến xe bus, các cơ quan quản lý ưu tiên cho phép các đơn vị đang kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định chuyển sang kinh doanh xe bus với tần xuất tối thiểu bằng tần xuất chạy xe theo tuyến cố định (nếu đơn vị kinh doanh vận  tải có nhu cầu).

3.Tại điều 6: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

- Đề nghị bổ sung vào điều 6 một khoản nói rõ vận tải Taxi là vận tải công cộng, được ưu tiên bố trí nơi đậu, đỗ để chờ, đón, trả khách; được ưu tiên đón trả khách ở nơi công cộng như bến xe, nhà ga đường sắt, sân bay, siêu thị…

- Bổ sung vào điểm b khoản 2: đơn vị kinh doanh vận tải phải hiện diện thương mại., là người quyết định giá cước, chính sách khuyến mại.

- Đề nghị sửa lại khoản 5 như sau: Trong thời gian 1 tháng, mỗi xe ô tô kinh doanh vận tải bằng xe taxi không được thực hiện quá 30% thời gian hoạt động tại địa bàn không phải là tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp phù hiệu cho phương tiện. Việc giám sát được thực hiện thông qua dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình.

 

4. Bổ sung vào điều 7: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.

- Đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ, vì hoạt động chủ yếu trong phạm vi đô thị, có thị phần chung với thị phần của xe taxi và hiện nay số lượng rất lớn nên cần quản lý để đảm bảo sự bình đẳng, và quản lý trật tự an toàn giao thông ở các đô thị; nên đề nghị bổ sung quy định sau:

- Xe kinh doanh hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ nếu chạy trong phạm vi nội thành, nội thị và thực hiện nhiều chuyến xe trong ngày thì thực hiện quản lý như xe kinh doanh taxi; nếu thực hiện các hợp đồng thuê xe theo ngày hoặc có cự ly từ 50 km trở lên ra khu vực ngoại thành, ngoại thị hoặc sang tỉnh khác thì chỉ được đón khách, trả khách tại một điểm đã ghi trong hợp đồng.

- Trong thời gian 1 tháng, mỗi xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ không được thực hiện quá 30% thời gian hoạt động kink doanh ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải là nơi cấp phù hiệu cho phương tiện. Việc giám sát thực hiện thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

5. Điều 11: Quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định:

Đề nghị bổ sung 1 khoản về cho phép các đơn vị kinh doanh vận tải được chủ động khảo sát, đề xuất tăng tần suất chạy xe vào thời gian phù hợp trình cơ quan thẩm quyền chấp thuận.

6. Điều 12:  Quy định về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Đề nghị sửa điểm b khoản 2: bến xe khách không nên và cũng không có đủ điều kiện để “ kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe ô tô , lái xe ô tô, hàng hóa và hành lý của hành khách”. Đề nghị sửa theo hướng: bến xe kiểm tra đảm bảo xe ô tô có đủ giấy đăng ký, đăng kiểm còn thời hạn; người lái có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển. Các bến xe loại 1, loại 2 phải có máy soi hành lý, hàng hóa xếp lên xe.

- Về người điều khiển xe khách giường nằm: Viết như dự thảo tại điểm b khoản 5 là không rõ. Hiện nay có cả loại xe khách giường nằm  < 30 chỗ nên đề nghị sửa lại là: phải sử dụng lái xe có giấy phép lái xe phù hợp và có thâm niên lái loại xe dự kiến bố trí từ 2 năm trở lên.

7. Điều 14:

Đề nghị bỏ khoản 2 về yêu cầu “ phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông tối thiểu 24 giờ gần nhất” vì chưa có cơ sở pháp lý và chưa rõ tính khả thi và hiệu quả mang lại. Đề nghị nếu xét thấy cần thì phải cho thí điểm trước, nếu có tính khả thi thì bổ sung vào luật giao thông đường bộ mới đủ cơ sở pháp lý (nếu quy định ngay, chi phí rất tốn kém mà nếu không có hiệu quả thì ai chịu trách nhiệm).

 

8. Bổ sung vào điều 17: Quy định về thực hiện hợp đồng vận chuyển:

- Trên giao diện phần mềm đặt xe phải có hiện diện thương mại của đơn vị kinh doanh vận tải để khách hàng lựa chọn.

- Đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải là người quyết định giá cước và chính sách khuyến mãi.

- Tất cả hợp đồng phải gửi về cơ quan quản lý trước khi vận chuyển, xe hợp đồng dưới 9 chỗ phải thực hiện truyền dữ liệu của chuyến đi về Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT nơi cấp phù hiệu ngay sau khi kết thúc chuyến đi.

9. Bổ sung khoản 3,  điều 24

- Thu hồi phù hiệu, biển hiệu 3 tháng đối với xe vi phạm quy định: Trong thời gian 1 tháng, xe ô tô kinh doanh vận tải khách taxi hoặc hợp đồng điện tử bằng xe dưới 9 chỗ có thời gian hoạt động trên 30% ở ngoài địa phương nơi cấp phù hiệu.

10. Đề nghị bỏ điều 30,31 về quy định trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh xã hội vì trong phần nội dung quản lý không có quy định liên quan đến thẩm quyền quản lý của hai bộ này.

11. Các kiến nghị về quản lý giá cước:

- Đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 149/2016/NĐ- CP ngày 11/11/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, theo đó bổ sung loại hình xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ vào danh mục hàng hóa dịch vụ thuộc diện kê khai giá vì tính chất kinh doanh dịch vụ này tương tự như kinh doanh taxi.

- Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp taxi, đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư liên tịch số 152/2014/TT- BTC- BGTVT ngày 15/4/2014. Theo đó quy định giá cước taxi được áp dụng mức giá trần và mức giá sàn. Các doanh nghiệp được chủ động điều chỉnh giá cước trong phạm vi giá sàn- giá trần đã đăng ký.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:                                                           

- Như trên,                                                          

- Tổng Cục ĐBVN,                                            Chủ tịch

- Các PCT Hiệp hội,

- Website HHVT ô tô,                                     

- Lưu VPHH.

TM. THƯỜNG TRỰC

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

Chủ tịch

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 


http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/tham%20gia%20%FD%20ki%u1EBFn%20ngh%u1ECB%20%u0111%u1ECBnh%2086.docx

 facebook
Xem theo ngày: