Văn bản 89/HHVT-TV Gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thứ Tư, 14/08/2019, 11:42

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

Số: 89 /HHVT- TV

V/v: Đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/ NĐ-CP sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

          

 Hà Nội, ngày 14 tháng 8  năm 2019

    

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến Thủ tướng và xin báo cáo Thủ tướng như sau:

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản số: 85/HHVT- TV ngày 8/8/2019 về đề xuất nội dung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số: 273/TB- VPCP ngày 2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu bản báo cáo của vụ Vận tải trình Bộ trưởng và dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tiếp tục báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải một số nội tại văn bản số 86/HHVT-TV ngày 12 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, Hiệp hội được biết là bản dự thảo đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể ký trình Chính phủ. Vì vậy, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có văn bản đề xuất đến Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý với một số nội dung sau:

1. Về nội dung đề nghị: “bỏ quy định tại khoản 5 điều 11 của dự thảo” với nội dung: “ Doanh nghiệp, Hợp tác xã sử dụng hợp đồng điện tử phải có bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định.”

- Lý do Vụ Vận tải đưa ra là để phù hợp với Luật GTĐB vì tại điểm b khoản 2 và khoản 3 điều 67 của Luật GTĐB quy định chỉ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định… còn đối với vận tải theo hợp đồng thì hộ kinh doanh cũng được phép kinh doanh.

- Hiện nay, lực lượng làm vận tải khách theo hợp đồng đã phát triển rất mạnh, với số lượng xe nhiều gấp nhiều lần xe kinh doanh vận tải khách tuyến cố định, xe buýt, taxi, hình thành những đơn vị lớn với hàng trăm xe có trọng tải > 9 chỗ và hàng ngàn xe có trọng tải < 9 chỗ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do quản lý về ATGT rất lỏng lẻo.

- Đồng thời tại khoản 2 điều 3 đã định nghĩa về người kinh doanh vận tải, theo đó ngoài doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thì còn có doanh nghiệp cung cấp nền tảng kết nối đồng thời điều hành vận tải, quyết định giá cước cũng là đơn vị kinh doanh vận tải.

- Để đáp ứng yêu cầu quản lý về ATGT như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban AT GTQG, Bộ GTVT nhiều lần đã chỉ đạo là phải “xiết chặt quản lý”, đảm bảo sự công bằng về điều kiện kinh doanh và khắc phục vấn đề mà Vụ Vận tải Bộ cho là trái luật GTĐB, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị giữ nội dung này và sửa lại là: đơn vị kinh doanh vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp cung cấp nền tảng kết nối đồng thời kinh doanh vận tải) và bổ sung cụm từ: Đối với các hộ kinh doanh vận tải thì chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện các điều kiện đảm bảo ATGT theo quy định của pháp luật vào đoạn cuối của khoản 5 điều 11.

2. Về nội dung đề nghị: “ bỏ quy định tại khoản 3 điều 13 của dự thảo Nghị định: “ chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch mới được sử dụng xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ ( kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải khách sử dụng hợp đồng điện tử.”

Để khắc phục vấn đề hiện nay là có nhiều xe cá nhân, chủ xe không đăng ký kinh doanh cũng đưa xe vào kinh doanh vận tải khách hợp đồng điện tử, gây nguy cơ thất thu thuế rất cao và không đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo ATGT, sự công bằng trong kinh doanh và không trái Luật GTĐB năm 2008, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị giữ nội dung này trong dự thảo và bổ sung cụm từ: “Hộ kinh doanh” sau đoạn: “ Hợp tác xã…” trong dự thảo.

3. Về nội dung đề nghị quy định mẫu tem kiểm định ATKT – BVMT theo hướng phân biệt xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải:

Theo giải trình của Vụ Vận tải, đã có quy định tại khoản 8 điều 23 của dự thảo nhưng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận thấy nội dung như dự thảo là không rõ; đề nghị sửa lại cho rõ hơn.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng và kính chúc Thủ tướng sức khỏe.

 

Nơi nhận:                                                           

- Như trên,   

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo),

- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo),                                                  

- Ủy Ban AT GTQG (báo cáo)

- Website HHVT ô tô,                                     

- Lưu VPHH.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: