Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019

Thứ Ba, 17/09/2019, 09:16

Phối hợp thông tin về Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019 sẽ diễn ra vào ngày 2 - 3 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và chỉ đạo chuyên môn, với sự tham gia phối hợp chỉ đạo chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ban ngành Trung ương có liên quan.

 

 

             HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                            Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

  Số:  100   /CV-HHVT                                        Hà Nội, ngày  17  tháng  9  năm 2019

  Về việc: Tham dự Diễn đàn.

 

Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên trực thuộc.

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được Công văn số 3802-CV/BKTTW, ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương về việc “Phối hợp thông tin về Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019 sẽ diễn ra vào ngày 2 - 3 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và chỉ đạo chuyên môn, với sự tham gia phối hợp chỉ đạo chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ban ngành Trung ương có liên quan.

Diễn đàn gồm các hoạt động sau: 01 phiên họp cấp cao do lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với quy mô khoảng 2000 đại biểu trong nước và quốc tế tại đầu cầu Hà Nội và 50 đại biểu tại mỗi đầu cầu tỉnh/thành phố; 05 Hội thảo quốc tế về các lĩnh vực: Ngân hàng thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh, năng lượng thông minh, kinh tế số, với quy mô từ 250 – 300 đại biểu/hội thảo; 01 triển lãm công nghệ hiện đại với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế; 01 phiên kết nối đầu tư kinh doanh, dự kiến có sẽ có trên 3000 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đại sứ quán, các hiệp hội và doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự. Thông tin chi tiết về sự kiện tại website: http://www.i40summit.vn/.

Các tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn sẽ có cơ hội được trao đổi, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương về chính sách liên quan đến CMCN lần thứ 4, cũng như có điều kiện để quảng bá và nâng cao nhận diện thương hiệu thông qua các hoạt động triển lãm, quảng cáo, truyền thông trước, trong và sau sự kiện; tham gia kết nối kinh doanh, xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực của CMCN 4.0 giữa các nhà đầu tư quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vậy, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên trực thuộc, nếu quan tâm đến nội dung Diễn đàn thì đăng ký về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trước ngày 20/9/2019 để Hiệp hội tổng hợp đăng ký với Ban Tổ chức Diễn đàn (thông tin đăng ký gồm: Họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ, đại chỉ, số điện thoại, email).

Rất mong nhận được phản hồi từ các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên trực thuộc.

          Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH

 - Như kính gửi;

- Lưu Văn phòng HH.

                                                                                                 (đã ký)

 

                                                                                          Nguyễn Văn Quyềnfacebook
Xem theo ngày: