Công văn số 101/HHVT ngày 19/9/2019 về Tổ chức quản lý vận tải

Thứ Sáu, 20/09/2019, 10:24

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 8197/BGTVT-VT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Cục cảnh sát giao thông đề nghị xem xét đơn kêu cứu của 11 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh kèm theo bản phô tô công văn 6893/VPCP-CN và đơn kêu cứu của 11 doanh nghiệp gửi các cơ quan chức năng. Tiếp đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 07/HHVT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh gửi Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị tăng cường quản lý xe vận tải hành khách theo hợp đồng, tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được kinh doanh bình đẳng, đảm bảo an toàn giao thông.

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số:  101  /HHVT

 

V/v Quản lý vận tải hành khách

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                      Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

 

 

            Kính gửi: - Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân,

                Trưởng ban An toàn giao thông TP.Hà Nội;

                             - Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân,

                      Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh.

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 8197/BGTVT-VT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Cục cảnh sát giao thông đề nghị xem xét đơn kêu cứu của 11 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh kèm theo bản phô tô công văn 6893/VPCP-CN và đơn kêu cứu của 11 doanh nghiệp gửi các cơ quan chức năng. Tiếp đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 07/HHVT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh gửi Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị tăng cường quản lý xe vận tải hành khách theo hợp đồng, tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được kinh doanh bình đẳng, đảm bảo an toàn giao thông.

Nghiên cứu các văn bản nói trên và qua trao đổi với một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bến xe khách, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo và đề xuất với đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông TP.Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh một số nội dung cụ thể sau:

1. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên:

1.1. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vận tải đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng ngày càng phù hợp với yêu cầu nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, các quy định về quản lý xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng còn nhiều bất cập, trong khi xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có nhiều quy định quá chặt chẽ, và công tác thanh tra, kiểm tra cũng tập trung nhiều vào đối tượng này.

1.2. Trong điều kiện công nghệ phát triển, việc kết nối vận tải với hành khách trở nên rất thuận lợi; việc thu hút hành khách vào bến xe ngày càng khó khăn, nhất là khi các bến xe ngày càng có xu hướng bị dịch chuyển ra xa trung tâm.

1.3. Hiện nay, Hà Nội chưa quan tâm đúng mức đến việc xác định và cắm các biển dừng đón, trả khách cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định theo quy định tại Điều 9 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải, vì vậy buộc các xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải vi phạm để đón trả khách trong quá trình vận chuyển.

1.4 .Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng chỉ tập trung nhiều vào các xe kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định mà ít thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối xe hợp đồng hoặc hợp đồng trá hình dẫn tới loại hình kinh doanh này “bùng nổ”, khó kiểm soát, phá vỡ trật tự vận tải gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông và tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa các đơn vị kinh doanh vận tải.

2. Kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Để giải quyết những bất cập nêu trên, lập lại trật tự vận tải, khắc phục tình trạng xe dù, bến cóc tại thủ đô Hà Nội, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đảm bảo trật tự án toàn giao thông đặc biệt là khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông TP.Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết một số vấn đề cấp bách sau:

2.1. Nghiên cứu quy hoạch ổn định bến xe khách, ưu tiên đặt bến xe khách ở những nơi thuận tiện nhất trong việc thu hút hành khách, kết nối các phương thức vận tải, nghiên cứu cho phép xây dựng thí điểm bến xe cao tầng ở những vị trí hợp lý nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

2.2. Xác định các vị trí hợp lý cắm các biển dừng đón trả khách trên các tuyến đường giao thông vành đai hoặc cửa ngõ ra vào thành phố để xe tuyến cố định đón trả khách. Trên cơ sở đó kiểm tra xử lý nghiêm xe đón trả khách không đúng nơi quy định, khắc phục tình trạng “xe dù, bến cóc”.

2.3. Chỉ đạo Sở GTVT tăng cường quản lý thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và biện pháp nghiệp vụ khác xử lý vi phạm theo quy định đối với xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; rà soát lại những xe hợp đồng đã được cấp phép những hoạt động không đúng quy định như nhận đặt chỗ, tổ chức bán vé ở nhiều điểm, đón khách ngoài vị trí ghi trong hợp đồng...

2.4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, có kế hoạch định kỳ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, kiên quyết không để xe hợp đồng trá hình hoạt động; gây bất công bằng trong kinh doanh và gây ùn tắc, mất trật tự, an toàn giao thông.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông TP.Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

-  Như trên,

-  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (báo cáo),

-  Bộ trưởng Chủ nhiệm VP Chính phủ (báo cáo)

-  VP Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (báo cáo),

-  Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để p/h),

-  Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,

-  Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

-  Công an TP.Hà Nội,

-  Sở GTVT Hà Nội,

-  Công an tỉnh Quảng Ninh,

-  Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh,

-  Hiệp hội Vận tải TP.Hà Nội (để biết),

-  Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh (để biết),

-  Website HH,

-  Lưu VP Hiệp hội.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 
facebook
Xem theo ngày: