Báo cáo tổng kết Hiệp hội năm 2019

Thứ Năm, 21/11/2019, 09:30

 

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VIỆT NAM                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            (dự thảo)                           

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động năm 2019

 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

1.     Đặc điểm tình hình:

Năm 2019, hoạt động vận tải đường bộ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều thách thức, khó khăn, cụ thể như:

- Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP sau 12 lần dự thảo vẫn chưa được ban hành, nên các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tiếp tục gặp khó khăn;

- Giá xăng dầu, giá điện, lương cơ bản liên tục biến động và có chiều hướng tăng cao, một số chi phí đầu vào và bảo hiểm tăng; các Trạm thu phí BOT tiếp tục hoạt động và thu phí với mức cao, một số trạm đặt tại vị trí không phù hợp, gây khó khăn cho kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải có xu hướng giảm;

- Tình trạng xe hợp đồng trá hình tràn lan không kiểm soát, một số đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng sử dụng loại xe Limosin phát triển tràn lan, nhiều đơn vị sử dụng xe ô tô từ 7 chỗ đến 16 chỗ chở khách luồn lách đến tận địa điểm theo yêu cầu của khách, dẫn tới nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định gặp khó khăn;

- Việc cạnh tranh không minh bạch, không bình đẳng giữa các hãng taxi truyền thống và Grab taxi đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải Taxi;

- Từ việc quản lý xe hợp đồng không tốt, dẫn tới các bến xe hoạt động rất khó khăn, hành khách không vào bến, kéo theo nhiều xe phải bỏ chuyến; tình trạng xe dù bến cóc tái diễn phức tạp, nhiều doanh nghiệp vận tải đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng;

- Tình trạng xe ô tô chở quá trọng tải diễn biến phức tạp gây bức xúc dư luận, tạo nên tình trạng cạnh tranh không minh bạch, không công bằng giữa các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, dẫn tới giá dịch vụ vận tải giảm;

- Một số doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh thu giảm mạnh, buộc doanh nghiệp phải chuyển hướng sản xuất kinh doanh thêm một số lĩnh vực khác để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Thường trực, Ban Thường vụ Hiệp hội đã chủ động tham gia, kiến nghị trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL liên quan, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn như:

2.1. Tham gia phản biện, góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước:

- Thường trực, Ban Thường vụ đã chủ động, tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung, thay thế 03 Nghị định: NĐ số 86/2014/NĐ-CP, NĐ số 46/2016/NĐ-CP và NĐ số 18/2012/NĐ-CP; Thường trực Hiệp hội tham dự 04 cuộc họp do Văn phòng Chính phủ tổ chức, 05 cuộc họp do Bộ GTVT tổ chức lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các NĐ của Chính phủ và các Thông tư của Bộ GTVT; ban hành trên 30 văn bản kiến nghị gửi các Bộ, Ban ngành về các nội dung liên quan; đăng ký làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý vận tải và các dự án BOT;

- Tham gia, góp ý kiến sửa đổi Thông tư về “Khoảng cách an toàn và tốc độ xe cơ giới trên đường bộ” và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT “Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ”; Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ” thay thế QCVN 41: 2016/BGTVT và Bộ đề 600 câu hỏi phục vụ ĐT, SH lái xe ô tô;

- Dự và có bài Tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Những vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính thuế và một số kiến nghị” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức;

- Phân công các thành viên Thường trực, BTV tham dự trên 60 buổi làm việc tại các buổi tọa đàm, hội thảo, trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương.

2.2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên:

Thường trực Hiệp hội đã kịp thời ban hành các văn bản kiến nghị các cơ quan, ban ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, cụ thể:

- Đề nghi Bộ GTVT nghiên cứu không triển khai thu phí cho tuyến đường tránh phía Tây thành phố Thanh Hóa tại Bỉm Sơn;

- Đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu cho dừng thu phí Trạm T2 tỉnh An Giang - QL91;

- Đề nghị Sở GTVT Nghệ An xem xét không điều chỉnh 1020 chuyến xe vận tải hành khách tại các bến xe;

- Đề nghị Sở GTVT Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh lại các tuyến xe buýp Quảng Nam – Đà Nẵng cho phù hợp với thực tế;

- Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp Hội viên, Thường trực Hiệp hội đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Ninh, “Đề nghị các địa phương quan tâm, có các giải pháp hạn chế xe dù bến cóc, tạo điều kiện cho xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động bình đẳng với xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng”. Ngay sau khi tiếp nhận văn bản của Hiệp hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội có văn bản phúc đáp gửi Hiệp hội, đồng thời đã giao cho các cơ quan chức năng phối hợp xem xét giải quyết các nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp.

2.3. Ký, ban hành các văn bản:

- Kết luận của Thường trực các Quý I, II, III/2019; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 và Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 1;

- Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và TT Hiệp hội;

- Quy chế hoạt động của các Ban và cơ quan chuyên môn: QC hoạt động của Cơ quan đại diện; QC hoạt động của Ban Kiểm tra; QC hoạt động của Ban Hợp tác Quốc tế; QC hoạt động của Ban Tư vấn và Hỗ trợ pháp lý; QC Quản lý tài chính, tài sản; QC Khen thưởng, kỷ luật; QC hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;

- Quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện: Khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên, khu vực miền Nam và khu vực miền Tây Nam Bộ;

- Quyết định bổ nhiệm các chức danh của Ban Hợp tác quốc tế;

- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Hiệp hội;

- Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp hội;

- Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Hiệp hội cho Hiệp hội VTHH đường bộ Hải Phòng và Hiệp hội Vận tải ô tô Hải Dương.

2.4. Kiện toàn, củng cố lại Tạp chí Vận tải ô tô:

- Thường trực Hiệp hội đã làm việc và có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí; hoàn thiện thủ tục, ra Quyết định miễn nhiệm chức danh TBT Tạp chí Vận tải ô tô đối với ông Nguyễn Quý Đại và Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Thu làm TBT Tạp chí Vận tải ô tô;

- Chỉ đạo Tạp chí kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để hoạt động hiệu quả; rà soát, xử lý công nợ còn tồn đọng;

- Ngày 01/11/2019, Thường trực Hiệp hội và TBT Tạp chí VTOTO đã làm việc với ông Nguyễn Quý Đại, nguyên TBT Tạp chí Vận tải ô tô, yêu cầu giải quyết dứt điểm các tồn tại về tài chính và giải quyết hậu quả từ việc viết 178 tờ hóa đơn VAT sau khi ông Đại đã có Quyết định miễn nhiệm chức danh TBT sau 2 tháng;

- Chỉ đạo, hỗ trợ  để Tạp chí Vận tải ô tô xuất bản trở lại số tháng 9 và 10/2019.

2.5. Kiện toàn các cơ quan của Hiệp hội:

- Quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức danh Ban Tư vấn - Hỗ trợ pháp lý”;

- Văn bản gửi UBND tỉnh Đắklắk về việc đặt Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên; Quyết định chuyển Văn phòng Đại diện từ tỉnh Gia Lai tới tỉnh Đắklắk;

- Hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 (đã có 02 Hiệp hội cơ sở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tổ chức Đại hội).

2.6. Kiện toàn BCH, BTV nhiệm kỳ 2018-2023:

- Sau Hội nghị BTV lần 2 tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Hiệp hội có văn bản xin ý kiến trực tiếp các ủy viên BCH về việc bầu bổ sung BCH, BTV và Phó Tổng thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023;

- Ban Chấp hành đã nhất trí bầu bổ sung 18 ủy viên BCH, nâng tổng số ủy viên BCH hành là 86 người; bổ sung 08 ủy viên BTV, nâng tổng số ủy viên BTV là 32 người; bổ sung 01 Phó Tổng Thư ký (theo Văn bản số 83/TB-HHVT, ngày 02 tháng 8 năm 2019 về “Kết quả bầu bổ sung BCH, BTV, Phó Tổng Thư ký khóa V”.

 2.7. Phát triển hội viên trực thuộc:

- Hoàn thiện thủ tục, Quyết định kết nạp 06 Hội viên trực thuộc Hiệp hội;

- Quyết định thành lập Chi hội ĐT–SH lái xe; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội thành lập Chi hội ĐT–SH lái xe;

- Thường trực đã làm việc với một số địa phương để chuẩn bị cho việc thành lập các Hiệp hội cơ sở trực thuộc tại các tỉnh chưa có hiệp hội.

2.8. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội viên cơ sở, Chi hội và Hội viên:

- Ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Hội viên trực thuộc;

- Ban hành văn bản yêu cầu các Hiệp hội cơ sở, Chi hội trực thuộc báo cáo số lượng hội viên (tính đến ngày 30/11/2019 mới có 11 Hiệp hội cơ sở gửi Báo cáo danh sách Hội viên trực thuộc về Hiệp hội VTOTOVN để tổng hợp).

2.9. Thực hiện Quy chế phối hợp: Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam đã ký, ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam với Hội An toàn giao thông Việt Nam.

2.10. Hiệp hội phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động:

- Ngày 05/4/2019, Hiệp hội phối hợp với Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội tổ chức tốt “Tọa đàm về quản lý xe hợp đồng” tại Bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội;

- Hiệp hội phối hợp với Tổng cục ĐBVN tổ chức tốt buổi Tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp tăng cường KSTTX”, với trên 300 đại biểu tại các đầu cầu;

- Hiệp hội phối hợp với GIZ tổ chức Tổng kết Đề án Vận tải xanh tại Thái Lan;

- Ngày 27/6/2019, Hiệp hội phối hợp với Trafic tổ chức tốt “Hội nghị tập huấn rủi ro cho các doanh nghiệp vận tải” tại thành phố Cần Thơ;

- Ngày 04/11/2019, Hiệp hội phối hợp với Tổng cục ĐBVN tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề về “Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, hợp đồng, vấn đề và giải pháp”, với 120 đại biểu tham dự. Sau Hội thảo, Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ GTVT và các cơ quan liên quan;

- Hiệp hội phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường xanh thế giới tiến hành rà soát lại tính pháp lý và kết quả thực nghiệm sản phẩm thanh gốm PLAUMAI ECO, đây là một giải pháp toàn diện nhằm tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Kết quả thực nghiệm thực tế của Trường Đại học Giao thông vận tải công bố tại Hội nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, kết quả thực nghiệm cụ thể:

+ Về tiết kiệm nhiêu liệu: Trung bình tiết kiệm được 13,95% (tính trung bình cả nhiên liệu xăng và nhiên liệu diezen);

+ Về chỉ số khí thải độc hại ra môi trường: Khí CO giảm 43,75%; độ khói giảm 17,3%; Hạt gây ô nhiễm (PM) giảm 14,5%; NOx giảm 25,58%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường xanh thế giới và Công ty Cổ phần PLAUMAI ECO Việt Nam cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm như đã công bố và cam kết bảo hiểm cao khi có rủi ro phát sinh cho mỗi sản phẩm tiêu thụ trên thị trường (bảo hiểm cả về con người và phương tiện là 1,8 tỷ đồng/vụ).

2.11. Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ hai (mở rộng):

- Hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị Thường trực và Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng (lần thứ hai) tại thành phố Cần Thơ;

- Hoàn tất công tác chuẩn bị tiến tới tổ chức Hội nghị Thường trực, Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ ba vào ngày 13/12/2019 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba vào ngày 14/12/2019 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk.

2.12. Thực hiện công tác khác:

- Về sửa đổi Quy chế của Hiệp hội, đã xin ý kiến các thành viên Thường trực Hiệp hội về việc sửa đổi Quy chế Khen thưởng, kỷ luật: Theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng, thì thẩm quyền của Chủ tịch Hiệp hội VTOTOVN được cấp Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân thuộc Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động và công tác (thực hiện từ 2019);

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG về Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019 của Ủy ban ATGTQG (Lễ trao giải “Vô lăng vàng” dự kiến tổ chức trong tháng 12/2019);

2.13. Công tác tài chính:

- Thực hiện tốt các dịch vụ công theo quy định của Nhà nước (tổ chức tập huấn, cấp Chứng chỉ cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe); nghiên cứu xây dựng phương án thu để đảm bảo nguồn thu bền vững của Hiệp hội và xây dựng Phương án dịch vụ tư vấn do Ban Tư vấn và Hỗ trợ pháp lý thực hiện;

- Về tình hình nộp hội phí: Năm 2019, tình hình thu hội phí từ các hội viên nộp về Hiệp hội có khá hơn các năm trước, kết quả thu hội phí tính đến ngày 30/11/2019 là 276.000.000 đồng (cao nhất từ trước đến nay), cụ thể: Hiện đã có 54/100 Hội viên nộp hội phí năm 2019, trong đó nhiều Hội viên nộp hội phí đúng quy định, cụ thể như: Hiệp hội bến xe khách, Hiệp hội xe khách Đắklắk, Lâm Đồng...vv. Tuy nhiên, một số Hiệp hội cơ sở có số lượng hội viên lớn nhưng nộp hội phí rất ít hoặc chưa nộp phí năm 2019.

Để đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động chung của Hiệp hội, đề nghị các Hội viên thực hiện nghiêm túc việc nộp hội phí hàng năm theo quy định.

- Thu nợ Quý I và Quý II/2019 được 400 triệu đồng từ Công ty Hoa Việt; Thường trực Hiệp hội tiếp tục đôn đốc thu nợ Quý III/2019 từ Công ty Hoa Việt;

- Báo cáo tài chính của Hiệp hội năm 2019:

+ Phần thu năm 2019 = 701.782.000 đồng, trong đó: Thu Hội phí = 276.900.000 đồng; thu hoạt động dịch vụ công = 190.712.000 đồng; thu từ tư vấn bảo vệ động thực vật hoang dã = 110.000.000 đồng; thu từ lãi cho vay = 124.170.000 đồng.

+ Phần chi năm 2019 = 600.909.000 đồng, trong đó: Chi lương Văn phòng Hiệp hội (05 người) = 450.909.000 đồng; chi phí đi công tác khác = 50.000.000 đồng; chi gửi công văn, mua văn phòng phẩm = 100.000.000 đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:

1. Dự báo tình hình năm 2020:

- Dự kiến năm 2020, các cơ quan quản lý nhà nước ký, ban hành văn bản QPPL có tác động sâu rộng đến hoạt động vận tải đường bộ: Nghị định thay thế NĐ 86/2014 và NĐ 46/2016 và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên;

- Hoạt động vận tải đường bộ tiếp tục gặp nhiều thách thức, khó khăn: Giá xăng dầu, giá điện dự báo sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tăng; còn nhiều văn bản QPPL liên quan đến vận tải chưa được ban hành, sửa đổi do còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, các bến xe khách hoạt động khó khăn, kinh doanh không có hiệu quả vì xe hợp đồng trá hình tràn lan, tăng thêm xe dù bến cóc; cạnh tranh gay gắt giữa taxi truyền thống và Grab taxi đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; tình trạng xe chở quá trọng tải diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa làm ăn nghiêm túc; vị trí đặt Trạm, mức thu phí của một số dự án BOT chưa phù hợp, tiếp tục gây bức xúc cho đội ngũ lái xe trong thời gian tới...vv. Những thách thức, khó khăn trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quản lý điều hành và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ trong năm 2020.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

2.1. Tham gia phản biện, góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước:

- Hiệp hội tiếp tục có văn bản kiến nghị để các cơ quan quản lý nhà nước sớm ban hành các văn bản QPPL: Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định; Nghị định xử phạt VPHC thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP; Bộ 600 câu hỏi phục vụ cho đào tạo, sát hạch lái xe;

- Tổ chức lấy ý kiến đề xuất các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý vận tải trong sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới;

- Thường trực Hiệp hội tiếp tục thay mặt BTV chủ động tham gia các cuộc hội thảo, các cuộc họp, trả lời phỏng vấn về hoạt động kinh doanh vận tải và công tác an toàn giao thông...vv.

2.2. Chỉ đạo hoạt động của Tạp chí Vận tải ô tô:

- Tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Tạp chí Vận tải ô tô hoạt động: Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để hoạt động hiệu quả; tập trung giải quyết một số tồn tại và thu hồi công nợ;

- Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc Hiệp hội tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để Tạp chí Vận tải ô tô hoạt động hiệu quả;

- Chỉ đạo Tạp chí Vận tải ô tô chủ động liên hệ chặt chẽ với Cục Báo chí để sớm có Quyết định cấp phép hoạt động cho “Tạp chí điện tử” trong Quý I/2020.

2.3. Củng cố lại tổ chức các Hiệp hội cơ sở:

Vừa qua, Hiệp hội đã làm việc và có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập. Sau khi Bộ Nội vụ có văn bản, Hiệp hội có văn bản hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội VTOTO Việt Nam thành lập làm việc với Sở Nội vụ địa phương để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

2.4. Phát triển hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam:

- Tiếp tục vận động thành lập Chi hội sản xuất, kinh doanh phụ tùng ô tô;

- Thường trực tiếp tục làm việc với một số địa phương để chuẩn bị cho việc thành lập các Hiệp hội cơ sở tại các tỉnh chưa thành lập;

- Tiếp tục vận động các doanh nghiệp xin gia nhập Hiệp hội Vận tải OTOVN.

2.5. Tổ chức Hội thảo, tạo đàm:

Năm 2020, Hiệp hội dự kiến tổ chức từ 2 - 3 buổi Hội thảo (tọa đàm) về các lĩnh vực nóng về hoạt động vận tải đường bộ và An toàn giao thông như: Về chủ đề sửa đổi, bổ sung Luật GTĐB 2008; việc lắp Camera trên xe kinh doanh vận tải khách trên 9 chỗ ngồi...vv.

2.6. Hoạt động của BCH, BTV và Thường trực:

Thường trực Hiệp hội chỉ đạo Văn phòng Hiệp hội hoàn tất công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức tốt các Hội nghị năm 2020, cụ thể:

- Tổ chức các Hội nghị Thường trực vào các Quý I, II, III, IV/2020: Hội nghị Quý II, dự kiến tổ chức trong tháng 6/2020 tại Lào Cai; Hội nghị Quý IV, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2020 tại thành phố Đà Nẵng (sau hội nghị, Thường trực Hiệp hội ký ban hành Kết luận của Thường trực Hiệp hội);

- Tổ chức các Hội nghị BTV (mở rộng) vào Quý II, IV/2020: Hội nghị Quý II/2020 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2020 tại Lào Cai; Hội nghị Quý IV/2020, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020 tại thành phố Đà Nẵng (sau hội nghị, Thường trực Hiệp hội ký, ban hành Nghị quyết Ban Thường vụ Hiệp hội);

- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội vào Quý IV/2020, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020 tại thành phố Đà Nẵng (sau hội nghị, Thường trực Hiệp hội ký ban hành Nghị quyết Ban Chấp hành Hiệp hội).

2.7. Công tác tuyên truyền, vận động:

- Thường trực Hiệp hội tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và vận động các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của mỗi đơn vị;

- Triển khai thực hiện tốt “Văn hóa giao thông” và các văn bản QPPL đã được ban hành tại tất cả các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc;

- Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội kêu gọi, vận động các Hội viên trực thuộc tham gia tích cực vào “Giải vô lăng vàng” hàng năm.

2.8. Công tác phối hợp hoạt động:

- Thường trực Hiệp hội tiếp tục chủ động phối hợp với Hội ATGT Việt Nam triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền về công tác An toàn giao thông năm 2020 cho các doanh nghiệp vận tải;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, ban ngành tổ chức các Hội thảo (tọa đàm) về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, các hoạt động khác gắn với tuyên truyền về ATGT...vv;

2.9. Công tác khác:

- Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội yêu cầu các Hiệp hội cơ sở khẩn trương báo cáo số lượng Hội viên trực thuộc các Hiệp hội cơ sở gửi về Hiệp hội để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ GTVT;

- Theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ cấp Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2019;

- Công tác tài chính:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các dịch vụ công theo quy định;

+ Tiếp tục xây dựng Phương án thu để đảm bảo nguồn thu bền vững của Hiệp hội;

+ Đề nghị các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên nộp Hội phí còn nợ năm 2018 và Hội phí năm 2019 theo quy định, phấn đấu thu Hội phí năm 2020 đạt 250 triệu đồng;

+ Tiếp tục xây dựng Phương án dịch vụ tư vấn để triển khai thực hiện khi có yêu cầu từ các đơn vị, hội viên;

+ Thường trực tiếp tục đôn đốc thu nợ như đã thống nhất với Công ty Hoa Việt.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đề nghị các thành viên Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cơ quan chuyên môn, các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc Hiệp hội nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:                                                               TM.THƯỜNG TRỰC

- Các ủy viên TT, BTV, BCH;                                                             CHỦ TỊCH

- Các HHCS, CH và HV trực thuộc;

- Lưu Văn phòng HH.

 

                                                                                                                                       

                                                                                                  Nguyễn Văn Quyềnfacebook
Xem theo ngày: