Tin tức - Sự kiện rss
VATA: CẦN COI HOẠT ĐỘNG CỦA GRAB NHƯ KINH DOANH TAXI
11-2018
Hà Nội (TTXVN 7/11) Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/NĐ - CP về kinh doanh và điều kiện kinh... 

Chủ tịch VATA: “Đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Hiệp hội để đạt hiệu quả cao hơn”
11-2018
(Đại lộ) Ngày 12/10/2018, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quyền làm Chủ tịch... 

Công văn số: 006/08/K5/HHVT-TV
10-2018
Thông báo kết quả Đại hội và triển khai nhiệm vụ khóa V 

Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023
10-2018
Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: 1. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2013 - 2018); Mục tiêu nhiệm kỳ V (2018 - 2023) 2. Kiểm điểm sự lãnh... 

Văn kiện dự thảo Đại hội lần thứ V
03-2018
Dự thảo lần thứ 5 - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2018-2023) Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ V (2018 - 2023) Dự thảo lần thứ 2 - Báo... 

Bộ Giao thông vận tải trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội
02-2018
Bộ Giao thông Vận tải trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam một số nội dung kiến nghị tại Văn bản số 110/HHVT-TV 

Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023)
01-2018
download các file theo link đính kèm 

Xem theo ngày :