Tin tức - Sự kiện rss
Phúc đáp văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính
06-2020
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy... 

Đề nghị giải quyết một số bất hợp lý, khó khăn trong thực hiện Hiệp định vận tải Việt Nam – Campuchia.
06-2020
Căn cứ phản ánh và kiến nghị của nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam đang hoạt động trên các tuyến vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia. Để thực... 

Công văn 48/CV-HHVT về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật GTĐB
05-2020
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Hiệp hội) nhận được công văn số 2510/TCĐVN – PCTT ngày 24/4/2020 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc lấy ý kiến... 

Thông báo số 170/TB-BGTVT ngày 6/5/2020
05-2020
Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về giảm phí sử dụng đường bộ đảm bảo an sinh xã hội... 

Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện.
04-2020
Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện.  

Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải.
04-2020
Công văn số 36/CV-HHVT về việc Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải. 

Xem theo ngày :