Tin tức - Sự kiện rss
Xem xét việc hạ cấp đường QL70
06-2015
đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có quyết định 1381/QĐ-TCĐBVN ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc công bố cấp... 

Báo cáo về chi phí Vận tải và chở hàng quá tải
04-2015
Ngày 06 tháng 4 năm 2015, Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã làm việc với Ủy Ban kinh tế Quốc hội khóa XIII về việc cơ chế chính sách pháp... 

Bài phát biểu tại: Hội nghị Sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch số 12593-KHPH-BGTVT-BCA
01-2015
Bài phát biểu tại: Hội nghị Sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch số 12593-KHPH-BGTVT-BCA của 2 Bộ: Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an được tổ chức... 

số 079/HHVT-TV Phúc đáp văn bản 11967/BGTVT-VT
10-2014
Văn bản số 11967/BGTVT-VT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của bộ Giao thông Vận Tải. Lấy ý kiến dự thảo thông tư liên tỉnh qui định về vận tải khách du lịch... 

Xem theo ngày :