Tin tức - Sự kiện rss
Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP
06-2019
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Quốc hội có phiên chất vấn một số thành viên Chính phủ. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các đơn vị hội viên rất quan tâm... 

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP
05-2019
Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, đây là lần dự thảo thứ 8 với thời gian hơn... 

Đề nghị thu hồi hoặc sửa đổi văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 của Tổng Cục Thuế
05-2019
Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8 tháng 2 năm 2017 do Vụ trưởng vụ Quản lý Thuế thu nhập cá nhân ký, ban hành. Sau hơn 2 năm... 

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ
05-2019
Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 3831/BGTVT-TC ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về... 

Trả lời công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB
03-2019
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB về việc đề nghị đính chính... 

Xem theo ngày :