Tin tức - Sự kiện rss
Số: 055 /VPHH V/v Phúc đáp văn bản số 8239/BGTVT tham gia ý kiến
08-2014
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 8329/BGTVT-VT ngày 10 tháng 7 năm 2014 đề nghị tham gia góp ý kiến với nội dung Dự thảo Báo cáo... 

Công tác bảo đảm trật tự ATGT 5 tháng đầu năm 2014 và sơ kết 6 tháng thực hiện công điện số 1966/CĐ-TTg về tăng cường kiểm soát trọng tải xe trên đường bộ
05-2014
Tham luận tại cuộc họp: ”Công tác bảo đảm trật tự ATGT 5 tháng đầu năm 2014 và sơ kết 6 tháng thực hiện công điện số 1966/CĐ-TTg về tăng cường kiểm... 

Tham luận Hội thảo về phát triển công tác xã hội hóa Bến xe khách
05-2014
Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định bến xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tại thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm... 

Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam
12-2013
Sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về Quỹ Bảo trì đường bộ 

075/HHVT-TV về việc kiến nghị của Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên
08-2013
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 35/HHVT-VP ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên về việc kiến nghị... 

Xem theo ngày :