Tin tức - Sự kiện rss
Bài phát biểu tại: Hội nghị Sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch số 12593-KHPH-BGTVT-BCA
01-2015
Bài phát biểu tại: Hội nghị Sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch số 12593-KHPH-BGTVT-BCA của 2 Bộ: Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an được tổ chức... 

số 079/HHVT-TV Phúc đáp văn bản 11967/BGTVT-VT
10-2014
Văn bản số 11967/BGTVT-VT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của bộ Giao thông Vận Tải. Lấy ý kiến dự thảo thông tư liên tỉnh qui định về vận tải khách du lịch... 

Số: 055 /VPHH V/v Phúc đáp văn bản số 8239/BGTVT tham gia ý kiến
08-2014
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 8329/BGTVT-VT ngày 10 tháng 7 năm 2014 đề nghị tham gia góp ý kiến với nội dung Dự thảo Báo cáo... 

Xem theo ngày :